Pompy ciepła na czynniku R-290

 

Pompy ciepła wyposażone w czynnik chłodniczy R-290 charakteryzują się znikomym czynnikiem GWP (Global Warming Potential), który służy do określenia stopnia wpływu danej substancji na globalne ocieplenie. Czynnik R-290 jest obecnie najnowocześniejszą substancją, wykorzystywaną w pompach ciepła, co wbrew pozorom nie przekłada się na wzrost ceny. Dodatkowo jego efektywność jest nawet o 20% wyższa w porównaniu z innymi czynnikami. Naturalny czynnik chłodniczy R-290 jest bardzo bezpieczny dla użytkowników, ma doskonałe właściwości termodynamiczne i nie wpływa na niszczenie warstwy ozonowej.

 

dwie pompy ciepła na przydomowym trawniku

Dlaczego niski współczynnik GWP jest tak ważny?

Bardzo niski wpływ substancji na efekt cieplarniany jest niezwykle ważny nie tylko w obliczu postępujących zmian klimatycznych, ale i nieustannie zaostrzających się regulacji prawnych, określonych w ustawie F-gaz. Nie dotyczą one jednak właścicieli pomp ciepła na czynniku R-290. GWP=3 powoduje, że tego typu urządzenia zwolnione są z obowiązkowej rejestracji w CRO (Centralny Rejestr Operatorów) oraz konieczności przeprowadzania regularnych kontroli szczelności.

Rozporządzenie w sprawie F-gazów zakazuje stosowania czynników chłodniczych o GWP równym lub większym niż 750 od 2025 roku. Wobec tego pojawiają się problemy z dalszym użytkowaniem urządzeń wyposażonych w czynnik, który nie spełnia norm unijnych. W perspektywie długoterminowej problematyczny czynnik może okazać się bardzo drogi lub wręcz niedostępny, a pracująca na nim pompa ciepła niezdolna do dalszej pracy. Zakup pompy ciepła o znikomym GWP daje pewność i bezpieczeństwo przez długie lata.